вторник, 10 января 2017 г.

ПРОЕКТ ПОСТАНОВИ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ СТАТУСУ ЧОРНОБИЛЬЦІВ...


Деякі питання визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій
Проект 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від                   2017 р. №

Київ 
Деякі питання визначення статусу осіб, які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій
Відповідно до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 1. Затвердити Порядок видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, що додається.
 2. Затвердити нові зразки посвідчень учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасника ліквідації наслідків ядерних аварійособи, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи, особи, яка постраждала від радіаційного опромінення, дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи, дружини (чоловіка), опікуна дітей померлого громадянина із числа (ліквідаторів, потерпілих), смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, або з участю у ліквідації інших ядерних аварій, що додаються.
3. Дозволити до 01 січня 2019 використовувати для видачі громадянам уже виготовлені бланки посвідчень за зразками, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1992 р. № 501 „Про затвердження Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (Зібрання постанов Уряду України, 1992 р., № 10, ст. 245), від           20 січня 1997 р. № 51 „Про затвердження Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (Офіційний вісник України, 1997 р., № 5), від 21 серпня 2001 р. № 1105 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 р. № 51” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 34, ст. 1592).
4. Міністерству соціальної політики забезпечити виготовлення бланків посвідчень та вкладок до них.
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям (далі – уповноважені органи) забезпечити своєчасну видачу посвідчень та вкладок до них.
5. У зв’язку з введенням нових зразків посвідчень уповноваженим органам провести повну заміну посвідчень особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1), учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорії 2 та 3), що видаються особам з числа громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, та особи, яка потерпіла внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 2), що видаються особам із числа постраждалих за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини, на нові зразки посвідчень до 01 січня 2019 року.
6. Уповноваженим органам утворити у місячний строк комісію з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та затвердити відповідне положення.
7. Внести до Порядку віднесення громадян із числа тих, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових  навчаннях із застосуванням ядерної зброї або постраждали за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини, до відповідних категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 грудня 1992 р. № 674 „Про порядок віднесення деяких категорій громадян до відповідних категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, зміни, що додаються.
 8. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
 9. Контроль за дотриманням Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій покластина Міністерство соціальної політики та уповноважені органи.
  
Прем’єр-міністр України                                                    В. ГРОЙСМАН 

                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                        постановою Кабінету Міністрів України
                                                                від __________ 2017 р. № _____

ПОРЯДОК
видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій
1. Цей Порядок визначає правила видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї.
2. Посвідчення є документом, що підтверджує статус громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї та надає право користуватися пільгами й компенсаціями, встановленими Законом України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (далі – Закон), іншими актами законодавства.
3. Особам з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, віднесеним до категорії 1, видаються посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, синього кольору, серія А.
Особам з інвалідністю з числа учасників ліквідації ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з відповідною аварією, випробуванням або військовим навчанням, а також хворим на променеву хворобу внаслідок участі у ліквідації ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, віднесеним до     категорії 1, видаються посвідчення учасника ліквідації наслідків ядерних аварій, синього кольору, серія Я. 
Особам з інвалідністю з числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворим на променеву хворобу внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, видаються посвідчення особи, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи, синього кольору, серія Б.  
Особам з інвалідністю з числа хворих на променеву хворобу внаслідок будь-якої радіаційної аварії, порушення правил експлуатації обладнання з радіоактивною речовиною, порушення правил зберігання і поховання радіоактивних речовин, які сталися не з вини потерпілих, що визначено актом про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1232 „Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві” (Офіційний вісник України, 2011 р.,   № 94, ст. 3426) (далі – акт за формою Н-1) (якщо захворювання пов’язано з виробничою або професійною діяльністю) або актом державної комісії про нещасний випадок (радіаційну аварію), якщо такий зв’язок встановлено медичними закладами, віднесеним до категорії 1, видаються посвідчення особи, яка постраждала від радіаційного опромінення, синього кольору, серія Я.
 Особам з інвалідністю, зазначеним у цьому пункті, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, з ядерною аварією та випробуванням, з участю у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанням ядерних зарядів та здійсненням на них регламентних робіт, яким групу інвалідності встановлено без терміну переогляду, видаються безтермінові посвідчення, іншим – на період встановлення групи інвалідності.
У разі продовження медико-соціальною експертною комісією терміну групи інвалідності чи встановлення іншої групи інвалідності в посвідченні на правій внутрішній стороні робиться запис щодо періоду встановлення групи інвалідності. Запис у посвідченні завіряється підписом керівника (його заступника) уповноваженого органу, який скріплюється печаткою.
 Якщо після чергового переогляду медико-соціальною експертною комісією не підтверджено будь-яку групу інвалідності, посвідчення категорії 1 підлягає заміні на посвідчення іншої категорії відповідно до законодавства.
У разі зміни категорії раніше видане посвідчення підлягає здаванню уповноваженому органу для подальшого знищення.
4. Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали у зоні відчуження з моменту аварії до 1 липня 1986 р. – незалежно від кількості робочих днів, з 1 липня 1986 р. до 31 грудня 1986 р. – не менше 5, а у 1987 році – не менше 14 календарних днів, віднесеним до категорії 2, видаються посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, синього кольору, серія А. 
Посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 2 серії А без відмітки про перереєстрацію, передбачену абзацом першим пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1997 р.    № 135 (Офіційний вісник України, 1997 р., № 6) видані до набрання чинності цією постановою, вважаються недійсними.
Учасникам випробувань ядерної зброї в атмосфері, бойових радіоактивних речовин і учасникам військових навчань із застосуванням такої зброї та ліквідації наслідків ядерних аварій, віднесеним до категорії 2, видаються посвідчення учасника ліквідації наслідків ядерних аварій, синього кольору,     серія Я. 
5. Потерпілим від Чорнобильської катастрофи з числа евакуйованих у    1986 році із зони відчуження (в тому числі особам, які на момент евакуації перебували у стані внутрішньоутробного розвитку, після досягнення ними повноліття) і особам, які постійно прожили у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття рішення про відселення (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 28 червня 1989 р. № 224   „Про переселення жителів двох населених пунктів Поліського району Київської області і 12 населених пунктів Народицького району Житомирської області, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС”), віднесеним до категорії 2, видаються посвідчення особи, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи, сірого кольору, серія Б. 
Особи, захворювання яких пов’язано з переопроміненням внаслідок будь-якої аварії, порушенням правил експлуатації обладнання з радіоактивною речовиною, порушенням правил зберігання і поховання радіоактивних речовин, які сталися не з вини потерпілих, що визначено актом за формою Н-1 (якщо захворювання пов’язано з виробничою або професійною діяльністю) або актом державної комісії про нещасний випадок (радіаційну аварію), якщо такий зв’язок встановлено медичними закладами, віднесеним до категорії 2 видаються посвідчення особи, яка постраждала від радіаційного опромінення, сірого кольору, серія Я. 
6. Учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали у зоні відчуження з 1 липня 1986 р. до 31 грудня 1986 р.                    від 1 до 5 календарних днів, у 1987 році – від 1 до 14, у 1988–1990 роках – не менше 30 календарних днів, на діючих пунктах санітарної обробки населення і дезактивації техніки або на їх будівництві – не менше 14 календарних днів у      1986 році, віднесеним до категорії 3, видаються посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, зеленого кольору, серія А. 
Посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 3 серії А без відмітки про перереєстрацію, передбачену абзацом першим пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1997 р.      № 135 „Про перевірку правильності видачі посвідчень „Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС” (Офіційний вісник України, 1997 р., № 6), які видані до набрання чинності цією постановою, вважаються недійсними.
До пунктів дезактивації техніки і санітарної обробки населення належать пункти у межах сіл Діброви Поліського, Дитяток і Старих Соколів Іванківського районів, на аеродромах Чернігівського вищого військового училища льотчиків у місті Чернігові і селі Малійках Чернігівського району Чернігівської області та пункт дезактивації залізничного транспорту на станції Вільча Поліського району. 
Особам, які складали ядерні заряди і здійснювали на них регламентні роботи для проведення відповідних випробувань і військових навчань, брали участь у підземних випробуваннях ядерної зброї, а також ті, які переопромінились при охороні ядерних полігонів під час випробувань (якщо їх не віднесено до категорії 1), віднесеним до категорії 3, видаються посвідчення учасника ліквідації наслідків ядерних аварій, зеленого кольору, серія Я. 
Потерпілим від Чорнобильської катастрофи (не віднесеним до категорії 2), які постійно проживали на територіях зон безумовного (обов’язкового) та гарантованого добровільного відселення на день аварії або які за станом на             1 січня 1993 р. прожили у зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а на території зони гарантованого добровільного      відселення – не менше трьох років та відселені або самостійно переселилися з цих територій, чи таким, що постійно проживають або постійно працюють чи постійно навчаються у зонах безумовного (обов’язкового) та гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 р. прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення – не менше трьох років, і віднесеним до категорії 3, видаються посвідчення особи, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи, зеленого кольору, серія Б. 
7. Особам, які працювали з моменту аварії до 1 липня 1986 р. не менше         14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986–1987 років за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов’язаними з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, що виконувалися за урядовими завданнями, видаються посвідчення особи, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи, рожевого кольору, серія Г. 
8. Неповнолітнім дітям, які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофи, видаються посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи, жовтого кольору, серія Д. 
Неповнолітнім дітям, яким відповідно до статті 12 Закону встановлена інвалідність, пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, до посвідчення серії Д видається вкладка за встановленим зразком (додаток № 11), яка є підставою для надання пільг, передбачених частиною третьою статті 30 Закону. 
Після досягнення повноліття (в разі одруження або укладення трудового договору у передбачених чинним законодавством випадках до досягнення повноліття – за їх бажанням, відповідно з дати реєстрації шлюбу або укладення трудового договору згідно із законодавством) особам, зазначеним у статті 27 Закону, категорії встановлюються відповідно до статті 14 Закону, а посвідчення видаються згідно з цим Порядком. 
9. Неповнолітнім дітям померлого громадянина з числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеного до категорії 1 або 2, або з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесеного до категорії 3, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, видаються довідки встановленого зразка (додаток 2).
10. Дружині (чоловіку) померлого громадянина з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1, або 2, або з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, а також дружині (чоловіку), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлого громадянина, віднесеного до категорії 1 або 2, або 3, смерть якого пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, або опікуну дітей померлого громадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, видається посвідчення дружини (чоловіка), опікуна дітей померлого громадянина із числа (ліквідаторів, потерпілих), смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, або з участю у ліквідації інших ядерних аварій, темно-бордового кольору.
11. Видача посвідчень провадиться уповноваженими органами за місцем проживання (перебування) особи за поданням місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування.
Посвідчення видаються:
учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС на підставі  одного із таких документів:
а) довідки про підвищену оплату праці в зоні відчуження із зазначенням кількості днів і населеного пункту, яка підтверджена первинними документами (наказ (розпорядження) про відрядження до зони відчуження із зазначенням періоду роботи (служби) у зоні відчуження, особовий рахунок, табель обліку робочого часу, посвідчення про відрядження в зону відчуження з відміткою підприємства зони відчуження про прибуття та вибуття працівника, шляхові листи (за наявності); трудової книжки (за необхідністю) та інші);
б) довідки архівних установ про участь у ліквідації наслідків аварії у зоні відчуження із зазначенням періоду несення служби (виконання робіт), днів виїзду на об’єкти або в населені пункти зони відчуження, інших за необхідності документів (довідка командира військової частини, військовий квиток, витяг з особової справи військовослужбовця, завірений в установленому порядку та інших);
особам з інвалідністю із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і потерпілим від Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, – на підставі довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності відповідної групи, пов’язаної з наслідками Чорнобильської катастрофи;
хворим на променеву хворобу внаслідок Чорнобильської катастрофи– на підставі висновку експертної медичної ради і акт за формою Н-1; 
потерпілим від Чорнобильської катастрофи з числа евакуйованих у       1986 році із зони відчуження (в тому числі особам, які на момент евакуації перебували у стані внутрішньоутробного розвитку, після досягнення ними  повноліття) і особам, які постійно проживали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття рішення про відселення (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 28 червня 1989 р.              № 224), – на підставі довідки, виданої Волинською, Житомирською, Київською, Рівненською або Чернігівською облдержадміністраціями       (додатки № 3 або № 4); 
особам, які постійно проживали на територіях зон безумовного (обов’язкового) та гарантованого добровільного відселення на день аварії або які за станом на 1 січня 1993 р. прожили у зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а на території зони гарантованого добровільного відселення – не менше трьох років та відселені або самостійно переселилися з цих територій, – на підставі довідки встановленого зразка (додаток № 5); 
особам, які постійно проживають або працюють чи постійно навчаються у зонах безумовного (обов’язкового) та гарантованого добровільного відселення за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 р. прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення – не менше трьох років, – на підставі довідки встановленого зразка (додаток № 6);
особам, які працювали з моменту аварії до 1 липня 1986 р. не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986–1987 років за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов’язаними з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, що виконувалися за урядовими завданнями, – на підставі довідки встановленого зразка (додаток № 1); 
дітям, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, – на підставі довідки встановленого зразка (додатки № 8-10); 
громадянам інших держав та особам без громадянства, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у разі переїзду на постійне місце проживання в Україну – відповідно до законодавства; 
 дружині (чоловіку) померлого громадянина з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1, або 2, або з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, а також дружині (чоловіку), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлого громадянина, віднесеного до категорії 1 або 2, або 3, смерть якого пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, – на підставі документів про підтвердження статусу постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, участі у ліквідації інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, відповідного посвідчення (за наявністю) та експертного висновку щодо причинного зв’язку смерті із наслідками Чорнобильської катастрофи, з участю у ліквідації інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанням ядерних зарядів та здійсненням на них регламентних робіт.
Опікуну дітей померлої особи, смерть якої пов’язана з Чорнобильською катастрофою, – на підставі документів про підтвердження статусу постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідного посвідчення (за наявністю), та експертного висновку щодо причинного зв’язку смерті з наслідками Чорнобильської катастрофи.
При цьому посвідчення померлого громадянина підлягає здаванню уповноваженим органам для подальшого зберігання в особовій справі дружини (чоловіка) померлого, або опікуна дитини.
У разі встановлення комісіями з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи при обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністрацій факту необґрунтованої видачі посвідчення відповідної категорії, таке посвідчення на підставі рішення цієї комісії підлягає вилученню уповноваженими органами.
Рішення про видачу або відмову у видачі посвідчення приймається у місячний термін з дня надходження необхідних документів до уповноважених органів.
12. У разі втрати або псування посвідчення замість нього видається повторне посвідчення на підставі раніше поданих документів, зазначених у пункті 10 цього Порядку, в тому числі посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи категорії 4 (додається) на підставі довідки встановленого зразка (додаток № 7), а також особистої заяви (із зазначенням номера, дати видачі посвідчення, поясненням обставин втрати або псування такого посвідчення) та публікації в пресі повідомлення про визнання такого посвідчення недійсним. 
При зміні прізвища, ім’я, по батькові посвідчення видається на підставі раніше поданих документів, зазначених у пункті 11 Порядку, в тому числі посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи категорії 4 на підставі довідки встановленого зразка (додаток № 7), особистої заяви із зазначенням номера посвідчення, дати його видачі, свідоцтва про шлюб та інших документів.
Такі посвідчення видаються уповноваженим органом за місцем проживання (перебування) особи. Угорі у лівому кутку посвідчення ставиться штамп або виконується чорним чорнилом запис „Повторно. Видано замість посвідчення серії ... № ....”.
У разі відшукання втраченого посвідчення, воно підлягає обов’язковому здаванню уповноваженому органу для подальшого знищення.
13. Спірні питання щодо визначення статусу осіб, які брали участь у  проведенні робіт з евакуації людей і майна із зони відчуження, розглядаються комісіями при Київській і Житомирській облдержадміністраціях на підставі відповідних письмових підтверджень, виданих керівниками підприємств, організацій та установ, які направляли цих осіб на роботу до зони відчуження, або керівниками місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування за місцем виконання робіт.
 Спірні питання щодо визначення статусу осіб, евакуйованих із зони відчуження в 1986 році, розглядаються відповідними комісіями Київської і Житомирської облдержадміністрацій на підставі довідок та інших документів, що засвідчують факт перебування в населеному пункті, віднесеному до зони відчуження, виданих місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування. 
Спірні питання визначення статусу осіб, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, вирішуються комісією при Мінсоцполітики, до складу якої, крім спеціалістів зазначеного Міністерства включаються спеціалісти МОЗ, ДАЗВ, МВС, МіноборониКиївської облдержадміністрації та громадських об’єднань, статутна діяльність яких пов’язана з соціальним захистом осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (за згодою) за поданням Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
Особові справи громадян направляються на розгляд спірних комісій за рішенням комісій з визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи при обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністрацій.
Рішення спірних комісій є підставою для видачі посвідчень відповідної категорії. У разі встановлення цими комісіями факту необґрунтованої видачі посвідчення відповідної категорії посвідчення на підставі рішення комісії підлягає вилученню уповноваженими органами. 

Додаткові матеріали

Комментариев нет:

Отправить комментарий