четверг, 14 апреля 2016 г.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №141/2016


Про додаткові заходи щодо перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему та відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи


З метою забезпечення перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему та відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, постановляю:


1. Кабінету Міністрів України:

1) забезпечити розроблення та внести до 1 жовтня 2016 року в установленому порядку на затвердження Президентові України проект Стратегії подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення, спрямованої, зокрема, на: унормування питань радіологічної реабілітації територій, що зазнали радіоактивного забруднення;
мотивацію місцевих органів виконавчої влади до здійснення заходів щодо поліпшення радіологічної ситуації, економічного та соціального розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення, підтримку соціальної активності відповідних територіальних громад;
поліпшення якості радіаційного моніторингу та радіоекологічного контролю територій, що зазнали радіоактивного забруднення;
активізацію наукових досліджень у сферах ядерної та радіаційної безпеки, впливу іонізуючого випромінювання на людину та навколишнє природне середовище;
створення умов для розміщення у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення об'єктів альтернативної енергетики та залучення інвестицій для реалізації проектів з енергоефективності на об'єктах, розміщених у цих зонах;
посилення незалежності України у сфері поводження з відпрацьованим ядерним паливом вітчизняних атомних електростанцій та високоактивними радіоактивними відходами;

2) розробити та внести до 1 жовтня 2016 року на розгляд Верховної Ради України законопроекти про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо:
актуалізації Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему, зокрема стосовно завдань і заходів та фінансування Програми;
удосконалення системи класифікації радіоактивних відходів для їх захоронення та критеріїв приймання на захоронення у сховищах відповідного типу;
установлення на території зони відчуження зони спеціального промислового використання, яка довічно є непридатною для проживання, та визначення її меж;
відновлення формування Державного фонду поводження з радіоактивними відходами;
врегулювання питання відшкодування Пенсійному фонду України витрат на виплату і доставку пенсій, призначених на пільгових умовах працівникам підприємств зони відчуження;

3) ужити заходів для удосконалення функціонування системи поводження з радіоактивними відходами з урахуванням кращої міжнародної практики;

4) забезпечити вирішення проблемних питань, пов'язаних із завершенням будівництва першої черги комплексу "Вектор", будівництвом централізованого сховища для зберігання відпрацьованого ядерного палива вітчизняних атомних електростанцій та сховища для довгострокового зберігання осклованих високоактивних радіоактивних відходів від переробки відпрацьованого ядерного палива;

5) забезпечити розроблення з урахуванням Директиви Ради 2011/70/EURATOM від 19 липня 2011 року та затвердити державну екологічну програму щодо поводження з відпрацьованим ядерним паливом вітчизняних атомних електростанцій;

6) опрацювати з Європейським банком реконструкції та розвитку, державами-донорами питання щодо утворення фонду для фінансування заходів із реалізації третього етапу Стратегії перетворення об'єкта "Укриття";

7) ужити заходів щодо розвитку національної системи підготовки та перепідготовки фахівців з атомної енергетики, ядерної та радіаційної безпеки, поводження з радіоактивними відходами;

8) опрацювати за участю заінтересованих міжнародних організацій питання щодо утворення міжнародного дослідницького центру як відкритого міжнародного майданчика для проведення досліджень з питань радіаційної безпеки, впливу іонізуючого випромінювання на людину та навколишнє природне середовище, накопичення відповідних знань.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Петро ПОРОШЕНКО

13 квітня 2016 року

 

ПО ВЫХОДНЫМ И ПРАЗДНИКАМ БЛОГ НЕ ОБНОВЛЯЕТСЯ

Комментариев нет:

Отправить комментарий