четверг, 14 апреля 2016 г.

КОМІТЕТ УХВАЛИВ РІШЕННЯ ЩОДО ПОДОЛАННЯ ВЕТО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ.На своєму засіданніКомітетом було прийнято Рішення № 35/1 від  14   квітня 2016 року щодо надання рекомендацій Верховній Раді України повторно прийняти Закон України  "Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофищодо соціального захисту постраждалих осіб" (до реєстр№ 2093).


Рішення Комітету № 35/1 від 14 квітня 2016 року з приводу пропозицій Президента України до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо соціального захисту постраждалих осіб" (до реєстр. № 2093).

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ


РІШЕННЯ

від   14   квітня 2016 року                                                        № 35/1

Розглянувши пропозиції Президента України до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо соціального захисту постраждалих осіб" (до реєстр. № 2093), Комітет зазначає.
Верховною Радою України 17 березня 2016 року прийнято Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо соціального захисту постраждалих осіб", який  22 березня 2016 року направлено на підпис Президенту України. Відповідно до статті 132 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" закон, повернутий Президентом України до Верховної Ради України для повторного розгляду, і має бути розглянутий  позачергово на пленарному засіданні.
Законом частково відновлюється  дія пунктів та статей Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, зміни до яких внесені Законом України від 28.12.2014 № 76-VІІІ „Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України”, а саме:
- дітям, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи, поновлюються пільги:
повне державне забезпечення дітей до вступу їх до школи (не старше 8 років) шляхом безплатного виховання (утримання) їх у державних та комунальних дошкільних навчальних закладах і надання щомісячної грошової допомоги, розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України";
 безплатний проїзд у межах України на всіх видах транспорту (крім таксі) дитині та особі, яка супроводжує хвору дитину до місця лікування (реабілітації), оздоровлення та назад (за направленням медичних закладів), з правом позачергового придбання квитків у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України";
 щомісячна виплата в порядку та розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України, сім'ям на кожну дитину шкільного віку, яка стала інвалідом внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також дітям шкільного віку, батьки яких стали інвалідами I або II групи чи померли внаслідок Чорнобильської катастрофи, замість виплати, передбаченої пунктом 6 цієї статті, якщо така дитина не перебуває на повному державному забезпеченні;
безплатне харчування учнів середніх загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, студентів коледжів і технікумів (училищ), розташованих на територіях радіоактивного забруднення (пункти 2 і 3 частини другої статті 2 цього Закону), та учнів зазначених навчальних закладів, розташованих на території, що до 1 січня 2015 року була зоною посиленого радіоекологічного контролю, які продовжують там навчання, а також дітей, які є інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи. Дітям, які не харчуються в зазначених навчальних закладах, а також за всі дні, коли вони не відвідували ці заклади, до досягнення повноліття виплачується грошова компенсація в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України";
виплата грошової компенсації батькам потерпілих дітей, які не відвідують дитячі дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади (у тому числі тих, які не перебувають в обліковому складі шкіл), якщо діти не перебувають на повному державному забезпеченні, здійснюється в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України;
- поновлюється дія статтї 58 Закону стосовно виплати  пенсії особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в повному розмірі, без урахування одержуваного заробітку (доходу) та незалежно від місця роботи;
- надається право дружині (чоловіку), які не одружилися вдруге, неповнолітнім дітям  померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесеного до категорії 1, незалежно від наявності причинного зв’язку смерті з Чорнобильською катастрофою, на  пільги, якими він користувався за життя;
- запроваджується щорічне медичне обстеження (диспансеризації) та лікування у спеціалізованих медичних закладах осіб, які народилися від учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та евакуйованих із зони відчуження.
- громадянам, віднесеним до категорії 4 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,  поновлюються пільги з безплатного придбання ліків, щорічного медичного обслуговування, диспансеризації, 100% виплати допомоги по тимчасовій працездатності, щорічного отримання відпустки строком до 14 робочих днів без збереження заробітної плати одному з батьків, які мають неповнолітніх дітей і проживають на територіях зон радіоактивного забруднення.

Президент України відповідно до частини другої статті 94 Конституції України повернув зі своїми пропозиціями Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо соціального захисту постраждалих осіб" для повторного розгляду Верховною Радою України.
Пропозиції Президента України містять зауваження щодо Закону, зокрема.
Президент України вважає:
-  відновлюється неефективний та застарілий механізм надання соціальних пільг для усіх категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.  Пропонований Законом підхід не відповідає єдиній політиці держави у системі реформування надання пільг, компенсацій і гарантій окремим категоріям громадян шляхом забезпечення їх адресності з урахуванням середньомісячного доходу сім'ї;
- передбачені Законом зміни призведуть до додаткових витрат з Державного бюджету України (за прогнозними розрахунками Міністерства фінансів України, реалізація Закону потребуватиме щорічно додаткових видатків з Державного бюджету України в сумі 1,5 млрд гривень), а за відсутності відповідного визначення джерел доходів бюджету та в умовах обмеженості бюджетних ресурсів і суттєвого падіння економіки держави спричинять розбалансування Державного бюджету України. Тож Закон не відповідає нормі частини третьої статті 95 Конституції України щодо прагнення держави до збалансованості бюджету;
- окремі положення Закону запроваджують переваги, що не відповідає конституційним принципам рівності громадян перед законом та недопущення привілеїв (стаття 24 Конституції України). Так, положення про заборону на будь-яке обмеження, тимчасове чи постійне призупинення виплати пенсій працюючим пенсіонерам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (пункт 14 Закону, що надійшов на підпис), дискримінує інші категорії працюючих пенсіонерів, для яких чинним законодавством встановлено обмеження щодо виплати пенсії у разі продовження роботи після призначення пенсії (Закон України від 24 грудня 2015 року № 911-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України");
- положення Закону щодо надання права неповнолітнім дітям та/або дружині (чоловіку) померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесеного до категорії 1, на пільги та пенсійне забезпечення незалежно від наявності причинного зв'язку смерті з Чорнобильською катастрофою також є дискримінаційним стосовно членів сімей померлих постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до цієї ж категорії 1, яким відповідні пільги та пенсії надаються лише у разі, якщо смерть годувальника пов'язана з Чорнобильською катастрофою (статті 20, 52, 54 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи");
- положення Закону щодо відновлення компенсацій та пільг громадянам, віднесеним до категорії 4 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, є соціально несправедливими стосовно громадян, віднесених до категорії 3, яким відповідні преференції надаються з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї (постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 року № 389).
Президент України вважає, що питання надання державних соціальних гарантій та поліпшення соціального захисту громадян, у тому числі й громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, має бути врегульовано комплексно, з урахуванням соціально-економічного стану в державі та фінансових можливостей Державного бюджету України. В іншому випадку будь-які гарантії матимуть популістський характер і не будуть реалізовані.
Президент України не погоджується із пропонованим Законом механізмом надання пільг та компенсацій і пропонує Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо соціального захисту постраждалих осіб" відхилити.

Стосовно зауважень Президента України щодо джерел фінансування Закону Комітет зазначає, що в Законі визначено, що  основні положення, які потребують додаткових видатків з Державного бюджету України набирають чинності з       1 січня 2017 року, при цьому доручається Кабінету Міністрів України під час підготовки проекту Закону України про Державний бюджет України на 2017 рік передбачити фінансування, необхідне для реалізації положень цього Закону.
Щодо заперечення Президента України стосовно пенсійного забезпечення Комітет зауважує, що пенсія громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,  призначається із зменшенням пенсійного віку, оскільки здоров’я зазначеної категорії громадян зазнало негативного впливу  радіаційного опромінення. Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС -  це ті, хто працював на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, - за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, пов'язаних із несприятливим впливом на здоров'я шкідливих радіаційних, хімічних, фізичних та інших факторів. Держава повною мірою гарантувала зазначеній категорії, що їх добровільний ризик життю та здоров’ю буде забезпечено правовими, соціально – економічними та іншими заходами, в тому числі гарантованою виплатою в повному обсязі пенсії незалежно від доходу, місця роботи, та достроковим виходом на пенсію. Ці права було гарантовано Законом та Конституцією України. Але держава відмовилась від своїх зобов’язань, ввівши з 1 квітня 2015 року обмеження та/або повне позбавлення виплати пенсії зазначеним особам відповідно до прийнятого 2 березня 2015 року Закону України № 213-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення", застосувавши зворотну дію в часі. При цьому була порушена стаття 58 Конституції України, якою гарантується, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі. Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку звертає увагу, що  пропозиція щодо скасування обмеження пенсій працюючим пенсіонерам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, не є виключенням у порівнянні із нормами чинного законодавства. Адже вже визначено досить широке коло працюючих пенсіонерів, на яких не поширюється вказане обмеження, зокрема, це:  інваліди I та II груп, інваліди війни III групи та учасники бойових дій, особи, на яких поширюється дія п. 1 ст. 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Також, не застосовується таке обмеження протягом особливого періоду до пенсій, щомісячного довічного грошового утримання, що призначені особам, які проходять військову службу або перебувають на посадах у Міністерстві оборони України, Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, Міністерстві внутрішніх справ України, Апараті Ради національної безпеки і оборони України, Державній спеціальній службі транспорту, Службі безпеки України, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, Управлінні державної охорони України, Державній пенітенціарній службі України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, Національній гвардії України, органах військової прокуратури, або беруть участь в антитерористичних операціях, здійсненні заходів із забезпечення правопорядку на державному кордоні, відбитті збройного нападу на об’єкти, що охороняються військовослужбовцями, звільненні цих об’єктів у разі захоплення, відбитті спроб насильницького заволодіння зброєю, бойовою та іншою технікою; до пенсій, щомісячного довічного грошового утримання, що призначені відповідно до законів України "Про прокуратуру", "Про судоустрій і статус суддів", на період виконання особами, яким вони призначені, повноважень членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради юстиції.  Важкі наслідки для постраждалих від Чорнобильської трагедії не повинні обмежуватись терміном давності, оскільки їх дія на здоров’я і умови життя людей  можуть навіть посилюватись.
 Положення Закону щодо надання права дружині (чоловіку), які не одружилися вдруге, неповнолітнім дітям померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесеного до категорії 1, на пільги та пенсійне забезпечення незалежно від наявності причинного зв'язку смерті з Чорнобильською катастрофою кореспондується  з нормами Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" - пільги та гарантії дружинам (чоловікам) загиблих (тих, які пропали безвісти) військовослужбовців,  партизанів та інших осіб, можуть надаватися у разі, якщо вони не уклали нового шлюбу.
 У зв’язку з прийняттям Закону України від 28.12.2014 № 76-VІІІ „Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України” значно знизились державні соціальні гарантії для постраждалих дітей ( стаття 30 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"). Це викликає напругу в регіонах, особливо при нинішніх соціально-економічних умовах. У Законі дітям, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи, частково поновлюються пільги, скасовані згаданим Законом України.
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку вважає, що при розгляді застережень стосовно положення Закону щодо відновлення компенсацій та пільг громадянам, віднесеним до категорії 4 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у частині їх обґрунтування  з точки зору соціальної несправедливості стосовно громадян, віднесених до категорії 3, яким відповідні преференції надаються з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї, необхідно врахувати наступні обставини. Доцільно зазначити, що для громадян, віднесених до категорії 4 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, компенсації та пільги відновлюються частково у розрізі фактично лише тих, що пов‘язані з необхідністю відновлення та підтримки здоров‘я. Крім того, не всі пільги    і  не    всім    категоріям    постраждалих державні гарантії надаються з
урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї (в залежності  від величини доходу за одну особу за попередні шість місяців, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України).
Головне науково-експертне управління вважає, прийнятий Закон має бути підтриманий з врахуванням окремих пропозицій Президента України.
Всеукраїнська громадська організація інвалідів "Союз Чорнобиль України" у своєму зверненні просить підтримати людей і внести на розгляд Верховної Ради України пропозицію щодо подолання вето Президента України на Закон.
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо соціального захисту постраждалих осіб" був підтриманий у сесійній залі  всіма фракціями, за  його прийняття в цілому  проголосував   261 народний депутат  України.
Враховуючи викладене, Комітет вирішив:
Рекомендувати Верховній Раді України  Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо соціального захисту постраждалих осіб" повторно прийняти в цілому (подолати вето).

     Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити  народного депутата України, голову підкомітету з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, соціального захисту постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи Москаленка Ярослава Миколайовича.


Перший заступник
Голови Комітету                                                             А.ДИРІВ


 

ПО ВЫХОДНЫМ И ПРАЗДНИКАМ БЛОГ НЕ ОБНОВЛЯЕТСЯ

Комментариев нет:

Отправить комментарий