среда, 30 марта 2016 г.

"ПРО ЛІКУВАННЯ ОНКОХВОРИХ ЧОРНОБИЛЬЦІВ"...


Відповідь МОЗ щодо державної програми "Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ 

                                                             Всеукраїнська громадська

                                                                                 організація інвалідів «Союз Чорнобиль України» 

  Міністерство охорони здоров'я України розглянуло лист від 10.02.2016 № 71 щодо використання коштів, передбачених у державному бюджеті для комплексного медико-санітарного забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та повідомляє.
Додатком № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» МОЗ України, як головному розпоряднику бюджетних коштів затверджено нову бюджетну програму за КПКВК 2301490 «Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для комплексного медико-санітарного забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 134, у якому визначено, що головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінсоцполітики та розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня структурні підрозділи обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій з питань соціального захисту населення. 
Для нормативного врегулювання питання визначення МОЗ України головним розпорядником зазначеної бюджетної програми необхідно внесення відповідних змін до зазначеного порядку використання коштів.
18.01.2016 МОЗ України було направлено на погодження до заінтересованих органів проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для комплексного медико-санітарного забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», яким передбачено внесення змін до порядку в частині заміни слова «Мінсоцполітики» словом «МОЗ» та визначення розпорядниками бюджетних коштів   нижчого  рівня   структурні   підрозділи   з   питань  охорони  здоров'я обласних та Київської міської держадміністрації замість структурних підрозділів з питань соціального захисту населення.
Після отримання 25.02.2016 останнього погодження від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України проект постанови було направлено на погодження до Міністерства юстиції України.
Разом з тим, враховуючи, що після внесення змін до зазначеного порядку, МОЗ України згідно з чинним бюджетним законодавством зможе лише взяти на себе роль посередника та замість Мінсоцполітики передавати кошти державного бюджету структурним підрозділам з питань охорони здоров'я обласних та Київської міської держадміністрації і закладам охорони здоров'я Національної академії медичних наук України та СБУ, МОЗ України з метою бюджетної децентралізації паралельно було розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про перерозподіл та передачу деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров'я на 2016 рік, та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі -Проект постанови).
Прийняття Кабінетом Міністрів України Проекту постанови з обов'язковим погодженням перерозподілу та передачі видатків з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету має на меті нормативне врегулювання питань використання коштів, передбачених у державному бюджеті за КПКВК 2301490 шляхом передачі бюджетних коштів для комплексного медико-санітарного забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, безпосередньо головним розпорядникам бюджетних коштів та закладам охорони здоров'я комунальної форми власності у складі медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.
Видатки на придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу громадянам, у Проекті постанови здійснено, згідно з розподілом коштів, здійсненим Мінсоцполітики у 2015 році, пропорційно чисельності громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, і планується спрямувати у складі медичної субвенції як обсяг цільових коштів місцевих бюджетів регіонам з подальшою передачею цих коштів комунальним закладам охорони здоров'я, а також безпосередньо Національній академії медичних наук України та СБУ, як головним розпорядникам бюджетних коштів.
Також Проектом постанови вносяться зміни до формули розподілу обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 618, в частині встановлення норми, що під час формування та затвердження відповідних місцевих бюджетів на планований бюджетний період не допускається зменшення обсягу цільових коштів для придбання лікарських засобів, медичних виробів, лабораторних реактивів для закладів охорони здоров'я, що надають стаціонарну медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також надання таким громадянам медичної допомоги та лікування онкологічних захворювань із застосуванням            високовартісних медичних     технологій     у     закладах
охорони здоров'я державної та комунальної форми власності і проведення експертизи щодо встановлення причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих факторів, що виникли внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Прийняття зазначеного проекту постанови є оптимальним, дозволить прискорити процес забезпечення комплексного медико-санітарного забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за рахунок видатків державного бюджету України і забезпечити цільове та ефективне використання бюджетних коштів.


Заступник Міністра                                                          Ігор ПЕРЕГІНЕЦЬ 

  ПО ВЫХОДНЫМ И ПРАЗДНИКАМ БЛОГ НЕ ОБНОВЛЯЕТСЯ

Комментариев нет:

Отправить комментарий