понедельник, 28 декабря 2015 г.

КОШТИ ДЛЯ МІНСОЦПОЛІТИКИ

Мінсоцполітики отримає в новому бюджеті колосальні кошти
У проекті Державного бюджету України на 2016 рік видатки для Міністерства соціальної політики України передбачено в сумі 181 620 171,5 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 181 198 395,6 тис. грн., по спеціальному – 421 775,9 тис. гривень.

У проекті Державного бюджету України на 2016 рік видатки на соціальне забезпечення для Міністерства соціальної політики України передбачені у сумі 173 773 496,7 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 173 632 833,3 тис. грн., по спеціальному фонду – 140 663,4 тис. гривень.

За бюджетною програмою “Керівництво та управління у сфері соціальної політики”передбачені видатки у сумі 61 283,3 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду передбачені в обсязі 59 426,9 тис. грн., видатки спеціального фонду складають 1 856,4 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою Прикладні наукові та науково-технічні розробки, підготовка наукових кадрів у сфері соціальної політики у проекті Державного бюджету України на 2016 рік в цілому передбачені у сумі 9 401,2 тис. грн., з них по загальному фонду –9 151,2 тис. грн., спеціальному – 250,0 тис. гривень.
У 2016 році за рахунок видатків бюджету передбачається виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

За бюджетною програмою “Підвищення кваліфікації працівників органів соціального захисту” на 2016 рік передбачені видатки по спеціальному фонду в обсязі 105,5 тис. гривень.

За бюджетною програмою “Спеціалізована протезно-ортопедична та медико-реабілітаційна допомога інвалідам у клініці Науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності” на 2016 рік передбачено видатки в сумі13 968,6 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 13 884,6 тис. грн. та по спеціальному фонду – 84 тис. гривень.
Зокрема, в рамках програми планується надати спеціалізовану протезно-ортопедичну допомогу понад 1 тис. інвалідів з вадами опорно-рухового апарату у клініці з ліжковим фондом 180 ліжок.

За бюджетною програмою Створення і програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки, інформаційно-методичне забезпечення та виготовлення бланків посвідчень і нагрудних знаків для системи соціального захистувраховано видатки в обсязі 3 793,0 тис. гривень.

За бюджетною програмою Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були незаконно депортовані з України у проекті державного бюджету на 2016 рік передбачається спрямувати видатки у сумі 20 340 тис. гривень.

Для забезпечення одноразових виплат різним верствам населення Мінсоцполітики реалізується бюджетна програма “Одноразові виплати жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”, інвалідам і непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які постраждали від торгівлі людьми”, обсяг якої на 2016 рік визначений в сумі50 513,5 тис. гривень.
У наступному році, виходячи з показників аналізу відповідних виплат у минулих періодах, за рахунок цих коштів буде забезпечуватися виплата одноразової винагороди 3 тис. жінок, яким Указами Президента України буде присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”, у розмірі 13 780 грн. (10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб) або на 13,1 % більше відповідного показника 2015 року, надано матеріальну допомогу понад 15 тис. непрацюючим малозабезпеченим особам та інвалідам в розмірі 559 грн. (50% прожиткового мінімум для осіб, які втратили працездатність), виплачено одноразову матеріальну допомогу понад 107 особам, які постраждали від торгівлі людьми, середній розмір якої в середньому становитиме – 1 320,5 гривень(прожитковий мінімум для відповідної категорії осіб).

Видатки на виплату разової грошової допомоги ветеранам війни, жертвам нацистських переслідувань, а також учасникам антитерористичної операції за бюджетною програмою Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни та жертвам нацистських переслідуваньпередбачені у сумі 874 860,5 тис. гривень.
За бюджетною програмою Довічні державні стипендії передбачено видатки у сумі3 366,9 тис. грн., які будуть спрямовані на виплату довічних державних стипендій учасникам бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, громадянам України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, та особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.
Видатки на надання пільг та виплату компенсацій та допомог громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, передбачені за бюджетною програмою Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи у обсязі1 919 662,5 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою “Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945” враховано у обсязі71 134,1 тис. гривень.
За рахунок цих коштів надаватиметься фінансова підтримка близько 50 всеукраїнським громадським організаціям інвалідів та ветеранів.
Також, планується проведення урочистих заходів, з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.

Для фінансового забезпечення заходів із реалізації державної політики з питань сім’ї та дітей в проекті державного бюджету на 2016 рік видатки на вказану мету передбачені в сумі640,7 тис. грн. за бюджетною програмою “Реалізація державної політики з питань сім’ї та дітей”.
За рахунок цих коштів планується забезпечувати виконання заходів, спрямованих на соціально-правовий захист дітей та поліпшення їх становища, підтримку сім’ї та забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, що передбачені Загальнодержавною програмою “Національний план дій щодо реалізації конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року, Державної цільової соціальної програми підтримки сім’ї до 2016 року та Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року.

За бюджетною програмою Оздоровлення і відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах МДЦ Артек і ДЦ Молода Гвардія на 2016 рік передбачені видатки за загальним фондом в обсязі 88 833,5 тис. гривень.

За бюджетною програмою Санаторно-курортне лікування ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про жертви нацистських переслідувань” та інвалідів на 2016 рік передбачено видатки у сумі 93 399,9 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 93 271,9 тис. грн. та по спеціальному фонду – 128,0 тис. гривень.
Видатки передбачається спрямувати на утримання 4-х санаторно-курортних закладів для лікування ветеранів війни, осіб, на яких поширюється чинність законів України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про жертви нацистських переслідувань” та інвалідів”.

За бюджетною програмою Надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг передбачено видатки у сумі 2 886 992,7 тис. гривень.

На виплату матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби, за бюджетною програмою Виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби передбачається спрямувати58 714,4 тис. гривень.

У проекті державного бюджету на 2016 рік видатки по бюджетній програмі Компенсація роботодавцю частини фактичних витрат, пов’язаних зі сплатою єдиного внеску загальнообов’язкове державне соціальне страхування передбачені у сумі1 400 тис. гривень.

У проекті державного бюджету на 2016 рік за бюджетною програмою Модернізація системи соціальної підтримки населення України виконується  проект “Модернізація системи соціальної підтримки населення України”.
Кредитор: Міжнародний банк реконструкції та розвитку
Угода про позику від 09.07.2014 № 8404-UA
Дата набрання чинності: 02.10.2014
Дата закриття позики: 01.10.2020
Сума позики Світового банку: 300 млн. дол. США
Впроваджувальна установа: Мінсоцполітики
Мета: підвищення ефективності соціальної допомоги та системи соціальних послуг в Україні для малозабезпечених сімей, підтримка поступової деінституталізації послуг по догляду за дітьми та зміцнення адміністрування надання як соціальної допомоги, так і соціальних послуг.
У проекті Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” передбачені видатки за спеціальним фондом – 274 686,4 тис. грн.

За бюджетною програмою “Керівництво та управління у сфері промислової безпеки, охорони та гігієни праці, нагляду за додержанням законодавства про працю” передбачено видатки у сумі 231 641,6 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду в обсязі231 639,4 тис. гривень.
Видатки спеціального фонду складають 2,2 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою Прикладні дослідження та розробки, підготовка наукових кадрів у сфері промислової безпеки та охорони праці у проекті Державного бюджету України на 2016 рік в цілому передбачені у сумі 7 256,8 тис. грн., з них по загальному фонду –3 256,8 тис. грн., спеціальному – 4 000,0 тис. гривень.
У 2016 році за рахунок видатків бюджету передбачається виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

За бюджетною програмою “Керівництво та управління у сфері соціального захисту ветеранів війни та учасників антитерористичної операції” у проекті державного бюджету видатки загального фонду державного бюджету передбачені в обсязі 12 028,8 тис. гривень.

Обсяг асигнувань, що передбачається за бюджетною програмою “Протезуванням та ортезуванням виробами підвищеної функціональності за новітніми технологіями та технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок враховано на рівні поточного року у сумі150 000 тис. грн., що дасть можливість забезпечити складне протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за кордоном чи закордонними фахівцями в Україні 136 особам, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок.

У проекті Закону України на 2016 рік видатки на забезпечення житлом осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок передбачені за бюджетною програмою Забезпечення житлом осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості нижніх кінцівокпередбачені у сумі 63 949 тис. гривень.

Видатки на заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, а також санаторно-курортне лікування постраждалих учасників антитерористичної операції враховані за бюджетною програмою Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням” в обсязі 105 700,9 тис. гривень.

Видатки за бюджетною програмою “Фінансування виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій призначених за бюджетними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фондупередбачено в обсязі 172 331 609,4 тис. гривень.

У проекті Державного бюджету України на 2016 рік передбачено видатки за бюджетною програмою“Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів” у загальному обсязі1 182 582,9 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 1 041 979,1 тис. грн., по спеціальному – 140 603,8 тис. гривень.
Необхідно зазначити, що видатки загального фонду державного бюджету за цією програмою збільшені у порівнянні з 2015 роком на 110 122,6 тис. грн., ці кошти будуть спрямовані, у тому числі і на забезпечення технічними та іншими протезно-ортопедичними засобами реабілітації та санаторно-курортним лікуванням осіб, які брали безпосередню участь у антитерористичній операції.

Видатки за бюджетною програмою “Забезпечення діяльності Фонду соціального захисту інвалідів” збільшені у порівнянні до 2015 року на 2 009,2 тис. грн. і складають 32 302,3 тис. грн., у тому числі по загальному фонду – 32 242,7 тис. грн. та по спеціальному – 59,6 тис. гривень.

За бюджетною програмою “Реабілітація дітей-інвалідів” видатки споживання складуть675 тис. грн., що дозволить певною мірою забезпечити здійснення реабілітаційних заходів для дітей-інвалідів різних нозологій (з вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату, психічними захворюваннями, онкологічними захворюваннями та ін.), які проходять реабілітацію у відповідних реабілітаційних установах.

За бюджетною програмою Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною на 2016 рік передбачені видатки за загальним фондом в обсязі769 358,1 тис. гривень.

За бюджетною програмою Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів І-ІІ груп з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов передбачаються видатки у сумі 299 970 тис. гривень.


 

ПО ВЫХОДНЫМ И ПРАЗДНИКАМ БЛОГ НЕ ОБНОВЛЯЕТСЯ

Комментариев нет:

Отправить комментарий