пятница, 8 декабря 2017 г.

ВЕРХОВНА РАДА ПРИЙНЯЛА ДЕРЖБЮДЖЕТ СЛІДУЮЧОГО РОКУ...


Прийнято Закон "Про Державний бюджет України на 2018 рік".
Законодавчим актом визначено такі загальні показники Державного бюджету на 2018 рік:
доходи Державного бюджету України у сумі 913.613.702,5 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 839.837.370,4 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 73.776.332,1 тис. гривень, згідно з додатком № 1 до цього Закону;
видатки Державного бюджету України у сумі 988.634.334,5 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 906.650.267,4 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 81.984.067,1 тис. гривень;
повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 7.332.772,3 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України - у сумі 6.000.333,4 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.332.438,9 тис. гривень;
надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 14.161.520,3 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України 
- у сумі 923.381,5 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України 
- у сумі 13.238.138,8 тис. гривень;
граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 81.849.380 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України 
- у сумі 61.735.945,1 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 20.113.434,9 тис. гривень, згідно з додатком №2 до цього Закону;
оборотний залишок бюджетних коштів у розмірі до 2 відсотків видатків загального фонду Державного бюджету України, визначених цією статтею.
Законом затверджено бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, розподіл видатків на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями, розподіл видатків на здійснення правосуддя між місцевими та апеляційними судами, вищими спеціалізованими судами, органами та установами системи правосуддя згідно з додатками №3, №4, №5 і №8 до цього Закону.
Законом затверджено на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатками №6 і №7 до цього Закону.
Законом затверджено перелік кредитів (позик), що залучаються державою до спеціального фонду Державного бюджету України у 2018 році від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів згідно з додатком №9 до цього Закону.
Документом визначено на 31 грудня 2018 року граничний обсяг державного боргу в сумі 1.999.347.176,8 тис. гривень та граничний обсяг гарантованого державою боргу в сумі 747.551.011,7 тис. гривень.
Законом установлено, що у 2018 році державні гарантії в обсязі до 24.000.000 тис. гривень можуть надаватися:
1) за рішенням Кабінету Міністрів України для забезпечення часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання - резидентів України за кредитами (позиками), що залучаються для фінансування інвестиційних проектів, в тому числі у сфері космічної діяльності;
2) на підставі міжнародних договорів України за такими можливими напрямами: фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України, проектів, спрямованих на підвищення енергоефективності та зміцнення конкурентних переваг українських підприємств.
Законом установлено у 2018 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 
з 1 січня 2018 року - 1700 гривень, 
з 1 липня - 1777 гривень, 
з 1 грудня - 1853 гривні, 
а для основних соціальних і демографічних груп населення:
дітей віком до 6 років: 
з 1 січня 2018 року - 1492 гривні, 
з 1 липня - 1559 гривень, 
1 грудня - 1626 гривень; віком від 6 до 18 років: 
з 1 січня 2018 року - 1860 гривень, 
з 1 липня - 1944 гривні, 
з 1 грудня - 2027 гривень;
працездатних осіб: 
з 1 січня 2018 року - 1762 гривні, 
з 1 липня - 1841 гривня, 
з 1 грудня - 1921 гривня;
осіб, які втратили працездатність
з 1 січня 2018 року - 1373 гривні, 
з 1 липня - 1435 гривень, 
з 1 грудня - 1497 гривень.
Законом установлено у 2018 році мінімальну заробітну плату:
у місячному розмірі: з 1 січня - 3723 гривні;
у погодинному розмірі: з 1 січня - 22,41 гривні.
Документом встановлено, що у 2018 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб - 21 відсоток, для дітей - 85 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів - 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.
Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2018 році не може бути більше 75 відсотків рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.
Закон прийнято з урахуванням пропозицій Комітету з питань бюджету та техніко-юридичними правками.
Проект Закону зареєстровано за №7000

Комментариев нет:

Отправить комментарий