вторник, 29 ноября 2016 г.

СТАТУТ ГО "ВГОІ "Союз Чорнобиль України" - 2016 рік (нова редакція).


Зміни затверджено
Всеукраїнською ХVІІ позачерговою  
Конференцією Всеукраїнської громадської 
організації інвалідів «Союз Чорнобиль 
України»
28 вересня 2016 року

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ
«СОЮЗ ЧОРНОБИЛЬ УКРАЇНИ»
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

2016

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Громадська організація «Всеукраїнська громадська організація інвалідів«Союз Чорнобиль України» (далі «Союз») – це всеукраїнська громадська організація інвалідів, яка об’єднує інвалідів та ветеранів з числа громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та з числа учасників ядерних випробувань, інших ядерних аварій і осіб, що підпали під дію іонізуючих випромінювань під час трудової діяльності або служби, батьків, діти яких постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів ліквідації аварії на ЧАЕС та громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників ядерних випробувань і осіб, що підпали під дію іонізуючих випромінювань під час трудової діяльності або служби, членів сімей загиблих та померлих учасників ліквідації та потерпілих від наслідків аварії на ЧАЕС і членів сімей загиблих та померлих учасників ядерних випробувань і осіб, що підпали під дію іонізуючих випромінювань під час трудової діяльності або служби, які об’єдналися для здійснення заходів щодо соціального захисту, реабілітації зазначених вище інвалідів, залучення їх до суспільно корисної діяльності, занять фізичною культурою і спортом, для захисту законних соціальних, медичних, економічних та інших спільних інтересів, вирішення проблем, пов’язаних з аварією на ЧАЕС, та для реалізації  прав і свобод усіх вищезазначених осіб.
1.2. «Союз» здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства і цього Статуту. 
1.3. Свою роботу «Союз» будує на підставі творчої ініціативи та самодіяльності на принципах законності, гуманності, милосердя, гласності, добровільності, рівноправності його членів. 
1.4. Діяльність «Союзу» здійснюється в тісному співробітництві з органами державної влади і місцевого самоврядування, громадськими, релігійними органами та організаціями, професійними спілками, політичними партіями і рухами. 
1.5.«Союз» може співпрацювати з іншими громадськими організаціями України згідно з укладеними угодами про співпрацю, підтримувати зв’язки із закордонними та міжнародними організаціями, органами, фондами, спілками, підприємствами тощо.  «Союз» на основі договору співпрацює з Громадською організацією «Міжнародна організація інвалідів і жертв техногенних катастроф   «Союз Чорнобиль» для реалізації статутних завдань.
1.6. «Союз» має всеукраїнський статус, оскільки поширює свою діяльність на всю територію України та має місцеві осередки (відокремлені підрозділи) у більшості адміністративно-територіальних одиниць, визначених статтею 133 Конституції України.
1.7. Повне найменування «Союзу»:
- українською мовою – Громадська організація «Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Союз Чорнобиль України»;
- російською мовою – Общественная организация «Всеукраинская общественная организация инвалидов    «Союз Чернобыль Украины»;
- англійською мовою – “Ukraine public organization “Chernobyl Union of Ukraine”. 
Скорочене найменування «Союзу»:
  • українською мовою – «Союз Чорнобиль України»;
  • російською мовою – «Союз Чернобыль Украины»;
   -   англійською мовою – «Chernobyl Union of Ukraine»

Комментариев нет:

Отправить комментарий