пятница, 18 декабря 2015 г.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Проект Закону України
17 грудня 2015 року

ЗАКОН УКРАЇНИ


Про внесення змін до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (Відомості Верховної Ради, 1991, № 16, ст. 200, із наступними змінами):
1. Статтю 50 викласти в такій редакції:
Стаття 50. Додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорії 1
Особам, віднесеним до категорії 1, призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у розмірах:
-     інвалідам І групи: з 1 квітня 2016 року – 50 процентів, а з 1 грудня 2016 року – 100 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
-     інвалідам II групи: з 1 квітня 2016 року – 40 процентів, а з 1 грудня 2016 року – 75 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
-     інвалідам III групи, дітям-інвалідам, а також хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу: з 1 квітня 2016 року –            30 процентів, а з 1 грудня 2016 року – 50 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.”.
2. Частину першу статті 52 викласти в такій редакції:
„Щомісячна компенсація у разі втрати годувальника призначається на кожного непрацездатного члена сім’ї, який був на його утриманні, в розмірі: з      1 квітня 2016 року – 25 процентів, а з 1 грудня 2016 року – 50 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, незалежно від пенсії, передбаченої законодавством України.”.
3. Частину третю статті 54 викласти в такій редакції:
„В усіх випадках пенсії інвалідам, щодо яких установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, не можуть бути меншими від нижчезазначених розмірів пенсійних виплат:
- інвалідам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС:
для І групи інвалідності з 1 квітня 2016 року – 500 процентів, а з 1 грудня 2016 року – 1000 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
для II групи інвалідності з 1 квітня 2016 року – 400 процентів, а з 1 грудня 2016 року – 800 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
для ІІІ групи інвалідності з 1 квітня 2016 року – 300 процентів, а з  1 грудня 2016 року – 600 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
- для інших інвалідів, щодо яких установлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою:
для І групи інвалідності з 1 квітня 2016 року – 400 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
для II групи інвалідності з 1 квітня 2016 року – 300 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
для III групи інвалідності, дітям-інвалідам з 1 квітня 2016 року –  200 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Порядок обчислення пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи визначається Кабінетом Міністрів України.”.
ІІ. Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

              Голова
Верховної Ради України

ПО ВЫХОДНЫМ И ПРАЗДНИКАМ БЛОГ НЕ ОБНОВЛЯЕТСЯ

Комментариев нет:

Отправить комментарий